Képzési módszereink

 

A Családképző Fórum esettanulmányok módszertanával dolgozik, a hagyományos módszert adaptálva a téma sajátosságaihoz.

Az esetfeldolgozásos módszer lényege az esettanulmányok megvitatásán keresztül a szemlélet- és attitűdformálás, képességfejlesztés valamint ismeretbővítés. Az eset középpontjában egy szituáció vagy egy döntés áll, s fontos tényező, hogy a résztvevők aktívan közreműködjenek.

Bővebben
  • A módszer segít elemezni olyan helyzeteket, amelyek sok szubjektív elemet tartalmaznak.
  • Segít megérteni, hogy a szülők cselekedetei az elkötelezettségen és odaadáson túl gyakran összetettelemző-, döntéshozatali és cselekvőképességet is igényelnek
  • Megtanítja, hogy bár a családi helyzetek olykor kiszámíthatatlanok, máskor könnyebben tervezhetők, ezért egy rugalmas módszer mindig hasznosabb, mint egy használati utasítás.

A Családképző Fórum esetei egy-egy rövid történetet írnak le egy nem valóságos család életéből, fontosak a kitalált család szereplői, viselkedésük, szavaik és cselekedeteik minden mozzanata. A szituáció leírása nagyon egyszerűen is történhet és éppen azon a ponton szakad meg, ahol döntést kell hozni vagy amely valamiféle cselekvést követel. Ezáltal a tanfolyami résztvevőktől nemcsak problémák és tények elemzését ill. definiálását várják el, hanem elsősorban véleménynyilvánítást, döntéshozatalt vagy akciótervet.

Bővebben

A módszerrel a résztvevőket arra ösztönzik, hogy:

  • konkrétan az adott esetet oldják meg (a nélkül, hogy személyes élethelyzetüket a többiek előtt fel kellene tárniuk), melynek eredményeképpen jó esetben a házaspárok hétköznapjaikban is másképp állnak a problémákhoz. A módszer akkor hatékony, ha új ötletek születnek és a döntéshelyzet közös megoldásra talál
  • az emberekben kialakuljon az igény a változtatásokra, a helyzetek javítására. Ez nem pedagógiai technikák eredménye, hanem saját elhatározások következménye.

Nagy szerepe van a munka során a moderátor személyének, aki segíti a párbeszédet, az egymásra való odafigyelést, erősíti az egyének önbizalmát, az ítéletek, vélemények kialakulásának a megalapozottságát.