A tanfolyamok menete

Jelentkezés a tanfolyamra

A tanfolyamokra az info@csaf.hu e-mail címen, vagy telefonon lehet. A tanfolyamainkat megfelelő számú résztvevő esetén indítjuk el.

Esetek egyéni tanulmányozása

Minden résztvevő kézhez kapja a soron következő eset szövegét, amelyet figyelmesen és alapos elolvasás, áttanulmányoz. Házastársakat érintő témákban ezt követi egy páros megbeszélése az esetnek.

Kiscsoportos találkozók

Egy-egy kiscsoportban több résztvevő közösen dolgozik, ennek a tevékenységnek a célja az esetben felmerülő problémák felfedezése és megvitatása. A hatékony munka érdekében a kiscsoport feszes időkerettel gazdálkodik, egy-egy összejövetel időtartama max. 60 perc.

Ügyelni az időkeret, struktúra megtartására a hatékony munka érdekében. Törekedni arra, hogy ne alakuljon ki egységesen mindenkire érvényes csoportvélemény, hiszen mindenkinek a saját élethelyzetében kell a problémákat megoldani, amire nincs egységes megoldási eljárás.

Szeminárium

Az eset bemutatása és megvitatása szakember (moderátor) segítségével egy többé-kevésbé kötött módon történik. Ennek a lépései:

  • TÉNYEK elemzése (tény az, ami az esetben kifezetetten szerepel)
  • PROBLÉMÁKbeazonosítása
  • MEGOLDÁSI javaslatok, alternatívák felvázolása

A Családképző Fórum szemináriumainak egyik legfontosabb része, hogy a résztvevők együtt készítsék elő az esettanulmányt. Ez alkalmat ad arra, hogy megismerjék a többi résztvevő ötleteit és véleményét; ennek velejárója, hogy mindez a problémák megoldásánál a társas kommunikációt is működésbe hozza.