Céljaink

A Családképző Fórum Egyesületet gyakorló szülők alapították, azzal a célkitűzéssel, hogy létrejöjjön egy olyan fórum, amely folyamatosan válaszokat keres a szülői hivatás és a házastársi szeretet gyakorlati kérdéseire.

Aszülői hivatásra, házastársi kapcsolatra legalább olyan intenzitással kellfelkészülni, mint hivatásbeli munkánkra, állandóan bővítenünk kell ismereteinket, formálnunk nézeteinket, csiszolni lelkiismeretünket.

Egyedülálló képzési programunkban szülők segítenek szülőknek a gyermeknevelés, a házastársi szeretet elmélyítése, a családi harmónia gazdagítása területén.

Szeretnénk, hogy a résztvevő házaspárok felfedezzék a családi élet gazdagságát és saját személyes növekedésük fontosságát.

Most induló tanfolyamunk:
Házastársi szeretet
tovább

Hitvallásunk

 

✔ Mindannyiunk feladata, hogy egész életünk során törekedjünk a személyes fejlődésre, kapcsolataink javítására.

✔ Ha megtanuljuk helyes optikával szemlélni a személyes helyzeteket és azok szélesebb környezetét, jobban megértjük a problémák gyökerét.

✔ Minden ember egyedi és megismételhetetlen, ez segít a gyermekeinkkel, házastársunkkal folytatott kommunikációban, gyakoroljuk az értő odafigyelést.

✔ A kilátástalannak tűnő helyzetekben, a legkülönbözőbb módon felbukkanó kihívásokban a legfontosabb, hogy mindig törekedjünk a házastársi egységre, s ebből adódóan az eredményes megoldásokra.

✔ A házastársak közötti kommunikációt kulcsfontosságú egy szemléletváltáshoz, amely új utakat nyit az egész család fejlődése számára.

Eredetünk

 

A Családképző Fórum (CSAF), mint nonprofit egyesület, az 1978-ban alapult IFFD (International FederationForFamilyDevelopment–www.iffd.org) magyarországi társszervezete.

Az IFFD fő profilja a családok erősítése, a szülők képzése, a családtagok együttműködési készségének a fejlesztése. Az IFFD különböző országokban működő társszervezetei jelen vannak a közélet minden olyan területén, ahol képviselni kell és lehet a házasság intézményének a létjogosultságát, ill. a szülők szerepét a gyermeknevelésben.

Az IFFD a társszervezetek rendelkezésére bocsájtja a 30 év alatt kidolgozott esettanulmányokat, háttéranyagokat, a nemzetközi konferenciákat szervez a tagországok képviselői részére, képzést nyújt a társszervezetek szakemberei számára.